Top 10 najczęściej pobieranych artykułów z PRESSto

Super User.

Oto 10 najczęściej pobieranych artykułów z platformy PRESSto:

CZASOPISMO TYTUŁ ARTYKUŁU LICZBA POBRAŃ
GLOTTODIDACTICA. AN INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED LINGUISTICS      Problems and challenges in teaching and learning speaking at advanced level 3812
POLONISTYKA. INNOWACJE Powieść detektywistyczna na podstawie "Psa Baskervillów"  - cykl lekcji 2448
RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY Dłużnik zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym w administracji 1760
POLONISTYKA. INNOWACJE Arthur Conan Doyle "Pies Baskervillów"- test formatywny  (formatka) 897
RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY Pranie brudnych pieniędzy jako przykład przestępstwa gospodarczego 841
CZASOPISMO PRAWNO-HISTORYCZNE Zasady dziedziczenia ustawowego na ziemiach Królestwa Polskiego po 1826 roku 814
CZASOPISMO PRAWNO-HISTORYCZNE Nazwy własne w przekładzie. Zarys problematyki 809
GLOTTODIDACTICA. AN INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED LINGUISTICS      The role of a teacher in a CLIL classroom 709
POZNAŃSKIE STUDIA POLONISTYCZNE. SERIA JĘZYKOZNAWCZA Związki frazeologiczne z komponentem somatycznym jako nazwy uczuć w „Chłopach” Władysława Stanisława Reymonta 738
RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY Miasto w ujęciu systemowym 701