Eksport metadanych z platformy PRESSto do bazy POL-index

Emilia Karwasińska.

Zakończyliśmy prace nad przygotowaniem aplikacji umożliwiającej eksport metadanych z platformy PRESSto do bazy POL-index. Program przygotowany został w oparciu o aktualne wytyczne ministerstwa oraz wskazania operatora technicznego - Index Copernicus. Ponieważ dane do bazy POL-index (w postaci XML lub ZIP) mogą przesyłać wyłącznie osoby, posiadające w PBN rolę Przedstawiciela Redakcji Czasopisma (osoba składająca ankietę ministerialną), dla zainteresowanych redakcji będziemy przygotowywać pliki ZIP (jeden dla każdego numeru czasopisma), które Państwo zaimportujecie do POL-indexu.

W celu sprawnego eksportu danych, proszę, aby redakcje zainteresowane otrzymaniem plików ZIP do zaimportowania w POL-indexie:
1.      przysłały wykaz numerów czasopisma, których dane chcecie Państwo zamieścić w bazie (najpóźniej do 25 września);
2.      zaimportowały otrzymany od nas plik ZIP do systemu POL-index (zgodnie z  instrukcją POL-indexu);
3.      sprawdziły lub ewentualnie poprawiły i uzupełniły dane;
4.      zatwierdziły wprowadzone dane.