Nowe 2015 zasady oceny czasopism

Emilia Karwasińska.

MNISW opublikowało komunikat z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych. Ważniejsze informacje:

  • Czasopisma uwzględnione na liście referencyjnej ERIH (stan na dzień 31 sierpnia 2013 roku) mogą otrzymać nie mniej  niż 10 punktów (lista C).
  • Czasopisma z listy C mogą uzyskać nawet do 25 punktów jeżeli dodatkowo wykażą się wskaźnikiem SIF 2 (SCOPUS).

    Czasopisma zaliczane do listy B dodatkowe punkty mogą uzyskać m. in. za:
  • wersję elektroniczną - musi być ona tożsama z wersją papierową (identyczny wykaz i zawartość artykułów). Nie spełnienie tego warunku skutkuje tym, że czasopismo nie będzie podlegało ocenie i nie zostanie umieszczenie w wykazie czasopism,
  • indeksowanie w bazie Pol-index - archiwum czasopisma za 2 ostatnie lata (1 punkt) lub 6 ostatnich lat (2 punkty). Bibliografia załącznikowa jest obowiązkowa.
  • cytowalność czasopisma wyrażona wskaźnikiem PIF (Web of Sciece) lub SIF (SCOPUS).
  • indeksowanie czasopisma w bazach Web of Sciece: Science Citation Index Expanded lub Social Science Citation Index lub Arts & Humanities Citation Index (nie mniej niż 10 punktów, nie dłużej niż przez 2 kolejne lata)

Z PRESSto do Pol-indexu metadane będą eksportowane automatycznie.

Termin złożenia ankiety do 15 lipca 2015 r.
Kreator ankiety (aktywny od 15 czerwca)
Treść komunikatu wraz z załącznikiem