Nowe możliwości ubiegania się o finansowanie czasopism

Emilia Karwasińska.

Według nowelizacji ustawy o zasadach finansowania nauki, środki finansowe przeznaczone na finansowanie działalności upowszechniającej naukę mogą uzyskać wyłącznie wydawcy czasopism, w tym uczelnie i jednostki naukowe, którzy zapewniają otwarty dostęp do publikowanych czasopism przez sieć Internet. Dofinansowanie obejmuje w szczególności:

 

1) udział zagranicznych recenzentów w ocenie publikacji;

2) udział zagranicznych naukowców w składzie rady naukowej czasopisma;

3) stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji;

4) digitalizację publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich poprzez sieć Internet;

5) wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych.”,

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/249/1