Top 10 najczęściej pobieranych artykułów z PRESSto

Super User.

Szczegółowe wyniki oceny czasopism naukowych

Super User.

Ile punktów otrzymało czasopismo za poszczególne parametry oceny ministerialnej? Zobacz jak kształtują się szczegółowe wyniki oceny dla czasopism z PRESSto. W celu łatwego przeszukiwania dokumentu przerzuciliśmy go do formatu programu Excel. Oryginał dostępny jest na stronie PBN.

Pobierz plik z wykazem czasopism PRESSto

Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce

Super User.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyjęło dokument "Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce". Dokument ten zawiera zalecenia w zakresie wdrożenia otwartego dostępu do publikacji i wyników badań m. in. dla wydawców czasopism naukowych.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspiera wdrażanie otwartego dostępu przez czasopisma naukowe. Zgodnie z art. 25 ust. 4a znowelizowanej ustawy o zasadach finansowania nauki środki finansowe na realizację zadań mających na celu podniesienie poziomu naukowego i poziomu umiędzynarodowienia wydawanych czasopism naukowych oraz upowszechniania informacji o wynikach badań naukowych lub prac rozwojowych mogą uzyskać wyłącznie wydawcy czasopism, w tym uczelnie i jednostki naukowe, którzy zapewniają otwarty dostęp do publikowanych czasopism przez sieć Internet. Dofinansowanie obejmuje w szczególności: 1) udział zagranicznych recenzentów w ocenie publikacji; 2) udział zagranicznych naukowców w składzie rady naukowej czasopisma; 3) stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji; 4) digitalizację publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez sieć Internet; 5) wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaleca wydawcom czasopism naukowych uzyskujących finansowanie ze środków publicznych stosowanie otwartego dostępu w modelu libre.

Więcej

Zarządzenie w sprawie czasopism UAM i platformy PRESSto

Super User.

Uprzejmie informujemy, że 1 października weszło w życie Zarządzenie Nr 445/2015/2016 Rektora UAM w sprawie czasopism naukowych UAM oraz powołania uniwersyteckiej platformy czasopism elektronicznych PRESSto.
Prosimy o zapoznanie się z treścią Zarządzenia.
Równocześnie załączamy formularze umów z autorem oraz porozumienia ze współwydawcą czasopisma:

Umowa z autorem PL
Umowa z autorem EN
Porozumienie ze współwydawcą czasopisma

Eksport danych do bazy POL-index zakończony

Super User.

13 października zakończyliśmy eksportowanie danych z PRESSto do bazy POLindex. Łącznie przesłaliśmy metadane ze 164 numerów, z 24 tytułów czasopism. Dane z archiwum za ostatnie 6 lat wysłały redakcje z 12 czasopism.
Dziękujemy wszystkim redakcjom za współpracę i życzymy uzyskania jak najwyższej liczby punktów.